bluebells2 800 copy 2.jpgyellow

logofareham

FCTC advert Page 1


Sunday December 7th 2014

Skeet

Class AA Class A          Class B  Class C Class D High Gun
1st Alan Saunders 97  1st Martin Brister 95  1st Charlie Fitzgerald 95  1st   1st   
2nd  2nd 2nd Richard Horn 94 2nd  
2nd   
3rd 3rd 3rd  3rd 3rd